İbn Kayyim'den Tıbbı Nebevi #2

İbn Kayyim'den Tıbbı Nebevi #2
Doktor olmanın sırları


Usta bir doktor tedavisinde şu yirmi hususa riayet eden doktordur:

1.Hastalığın türünü araştırmak ve bu hastalığın hangi hastalıklar sınıfına girdiğini bulmak.

2.Hastalığın sebebini araştırmak, ortaya çıkış nedeni ve meydana gelişinde etken faktörün ne olduğunu bulmak.

3.Hastanın gücünün hastalığa karşı koyacak derecede olup olmadığını araştırmak, eğer karşı koymakta olduğunu ve hastalığa üstün geldiğini görürse ilaç vererek hastanın gücünü kırmaz ve sakin olan hastalığı da harekete geçirmez. Her ikisini de olduğu gibi bırakır.

4.Bedenin tabii karakterinin ne olduğunu araştırmak.

5.Tabii gidişatın dışında görülen karakterlerin ne olduğunu araştırmak.

6.Hastanın Yaşını öğrenmek.

7.Alışkanlıklarını öğrenmek.

8.Hastalığın tedavisi sırasında mevsimi ve onu izleyen mevsimi göz önünde bulundurmak.

9.Hastanın ülkesini ve yetişme tarzını dikkate almak.

10.Hastalık sırasındaki hava şartlarını hesaba katmak.

11.Hastalığa zıt düşen ilacın ne olduğunu araştırmak.

12.İlacın gücünü ve gücünün derecesini araştırmak suresiyle hastalığın gücü ile ilacın gücü arasındaki dengeyi göz önünde bulundurmak.

13.Doktorun tüm gayesi hastalığı yok etmek olmamalı aksine, daha kötü bir hastalığın ortaya çıkmasından emin olarak yok etmek olmalıdır.Daha kötü bir hastalığın ortaya çıkmasından emin olarak yok etmek mümkün olmadıkça doktor hastalığı olduğu gibi bırakmalıdır. Doktora düşen hastalığı hafifletmek ve ağrısını dindirmektir.

14. Tedavide derece derece kolaya ve basite doğru gitmelidir.Bakımla tedaviden ilaçla tedaviye zorunlu olmadıkça geçmemelidir. Basit ilaçla tedavi zor olmadıkça bileşik ilaçlara başvurmalıdır. İlaç yerine besin, bileşik ilaç yerine basit ilaç kullanarak tedavide başarılı olmak doktoru bahtiyar eder.

15. Hastalığın, tedavisi mümkün olan hastalıklardan olup olmadığını araştırıp, tedavisi mümkün olmazsa faydası olmayacak ilaçları kullanmaya yeltenmemelidir.Tedavisi mümkün olursa hastalığın tamamen yok edilip edilmeyeceğini araştırır, yok edilmeyeceğini anlarsa hafifletilmesinin ve azaltılmasının mümkün olup olmayacağını araştırır, azaltılması mümkün değilse ve yapabilecek en son şeyin hastalığı durdurmak ve artırmasına engel olmak olduğunu görürse tedaviyi bu doğrultuda yürütür, böylece hastanın güçlenmesine yardım etmiş ve hastalığı meydana getiren maddeyi zayıflatmış olur.

16. Boşaltıma uygun bir kıvama gelmeyen salgıya müdahelede bulunmamak, önce salgıyı olgunlaştırıp daha sonra boşaltmaya teşebbüs etmek.

17.Kalp ve Ruh Hastalıkları ve bunların çareleri hakkında bilgi sahibi olmak. Bedenlerin tedavisinde büyük temel budur. Nefis ve kalpten, bedenin ve yapısının etkilenmesi gözlenen bir şeydir. Kalp ve Ruh Hastalıklarını ve bunların tedavi yollarını bilen doktor tam ve olgun bir doktordur, bu konuda bilgisi olmayan doktor beden ve bünye tedavisinde son derece başarılı da olsa doktorluğu yarımdır.
Hastanın kalbini kazanarak, hastayı ıslah ederek, moral gücü verecek, sadaka, hayır ve iyilik ile Allah'a ve Ahirete yöneltmekle tedavide bulunmayan doktor, doktor değil doktor rolü oynayan yeteneksiz bir aktördür.Hayır ve iyilik, zikir ve dua, Allah'a boyun eğme, yakarma ve pişmanlık en büyük tedavi yöntemlerindendir. Dua, zikir ve benzerlerinin hastalığı yok etmede ve şifanın hasta olmasında tabii ilaçlardan daha büyük etkileri vardır.Ancak görülecek fayda insanın bunlara ruhen hazır olması, bunları iyi bir kabulle karşılaması, bunlara ve faydalarına inancıyla orantılıdır.

18.Çocuğa gösterilen nezaket ve yumuşaklık gibi hastaya da kibar ve görgülü davranmak.

19.Tabii ve İlahi ilaçların yanında sezgiye de dayanmak gerekir.Zira başarılı doktorlar sezgi yoluyla, ilaç kullanarak taşhis edemedikleri garip şeyler keşfederler.İyi bir doktor ise hastalığı tedavi de yardımcı olacak her çareye başvurur.

20. Doktorun yapacağı işin özü, tedavi ve tedbirini altı amaca yönelik olarak yapmalıdır.
Bunları şöyle sıralayabiliriz:
1)Mevcut sağlığı korumak,
2)İmkan oranında kaybolan sağlığı geri döndürmek,
3)Mümkün olduğunca hastalığı yok etmeye çalışmak,
4)Mümkün olduğunca hastalığı azaltmaya çalışmak,
5)İki zarardan büyüğünü giderebilmek için küçüğünü göze almak,
6)İki yarardan büyüğünü elde edebilmek için küçüğünü feda etmek:

Tedavinin amacı bu altı temel etrafında olmalıdır.Bu altı temeli göz önünde bulundurmayan ve bunları umursamayan doktorların hiçbirisi gerçek anlamda doktor değildir. Allah her şeyi daha iyi bilendir...

www.shirinlia.blogspot.com sundu...

Yorum Gönder

0 Yorumlar